Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

Назад към резултатите от търсенето.

  Дигитални копия: 

  Описание: 

 • Описание:1
 • Описание:2
 • Описание:3
 • Описание:4
 • Описание:5
 • Описание:6
 • Описание:7
 • Описание:8
 • Описание:9
 • Описание:10
 • Описание:11
 • Описание:12
 • Описание:13
 • Описание:14
 • Описание:15
 • Описание:16
 • Описание:17
 • Описание:18
 • Описание:19
 • Описание:20
 • Описание:21
 • Описание:22
 • Описание:23
 • Описание:24
 • Описание:25
 • Описание:26
 • Описание:27
 • Описание:28
 • Описание:29
 • Описание:30
 • Описание:31
 • Описание:32
 • Описание:33
 • Описание:34
 • Описание:35
 • Описание:36
 • Описание:37
 • Описание:38
 • Описание:39
 • Описание:40
 • Описание:41
 • Описание:42
 • Описание:43
 • Описание:44
 • Описание:45
 • Описание:46
 • Описание:47
 • Описание:48
 • Описание:49
 • Описание:50
 • Описание:51
 • Описание:52
 • Описание:53
 • Описание:54
 • Описание:55
 • Описание:56
 • Описание:57
 • Описание:58
 • Описание:59
 • Описание:60
 • Описание:61
 • Описание:62
 • Описание:63
 • Описание:64
 • Описание:65
 • Описание:66
 • Описание:67
 • Описание:68
 • Описание:69
 • Описание:70
 • Описание:71
 • Описание:72
 • Описание:73
 • Описание:74
 • Описание:75
 • Описание:76
 • Описание:77
 • Описание:78
 • Описание:79
 • Описание:80
 • Описание:81
 • Описание:82
 • Описание:83
 • Описание:84
 • Описание:85
 • Описание:86
 • Описание:87
 • Описание:88
 • Описание:89
 • Описание:90
 • Описание:91
 • Описание:92
 • Описание:93
 • Описание:94
 • Описание:95
 • Описание:96
 • Описание:97
 • Описание:98
 • Описание:99
 • Описание:100

Кликнете върху страницата, за да я разгледате.

Сигнатура: S 309
Каза: София
Име на кадията: Фейзулах
Начална дата: 1 шевал 1140 (11 май 1728)
Крайна дата: 20 джемазиелахър 1141 (20 януари 1729)
Брой листове: 46
Брой единични документи: 161
Формат: 40,3 х 15
Описал; дата: Стоян Шиваров; 07.07.2010